Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Παράταση της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, επεξεργασίας και παραγωγής στον αμπελοοινικό τομέα για το έτος 2017, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ενημερώνει τους καλλιεργητές οινοποιήσιμων αμπελιών ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποκιλιών αμπέλου για το έτος 2017,μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, θα παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Επίσης ...
σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Καν.436/2009, ισχύουν οι παρακάτω προθεσμίες:
1.         Δηλώσεις επεξεργασίας /εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων ως την 10η Ιανουαρίου 2018.
2.         Δηλώσεις παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων ως την 15η Ιανουαρίου 2018.

Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ

Γεωπόνος Α'